ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สวัสดีครับ ครั้งนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ จากที่กระผมได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมปลาอินทรีเพื่อใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ ในครั้งที่แล้วไป ในครั้งนี้กระผมจะนำไปพบกับบทความที่เกี่ยวกับ การรวบรวมพันธุ์ปลากระมงเพื่อใช้ในการเพาะขยายพันธุ์  ซึ่งเป็นอีกงานชิ้นหนึ่งที่มีความท้าทายไม่แพ้กับการรวบรวมพันธุ์ปลาอินทรีเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์อย่างแน่นอนครับ

    ปลากระมง ปลามง หรือ ปลาม่ง จัดเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาหางแข็ง Carangidae ชื่อวิทยาศาสตร์ Caranx sp. ซึ่งปลาในกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด 18 ชนิด สามารถพบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทะเล มหาสมุทร และอาจจะพบได้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือแหล่งน้ำจืด ในเขตอบอุ่น

   

ภาพจาก : http://en.wikipedia.org/wiki/

ปลากระมงจัดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของท้องทะเลไทย เพราะเป็นที่นิยมนำมาบริโภคเป็นอันมา อีกทั้งยังเป็นปลาที่มีความขึ้นชื่อในวงการกีฬา คือตกปลา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ปลากระมงในธรรมชาติได้มีการลดจำนวนลง และด้วยเหตุนี้เองทำให้ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้เล็งเห็นว่า น่าจะหาแนวทางในการเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือหาแนวทางเพื่อผลิตเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพื่อทดแทนจากการจับจากธรรมชาติ ในการรวบรวมปลากระมงนี้ทางสถาบันฯ ได้ทำการรวบรวมลูกปลากระมงตาแดง Caranx sexfasciatus ซึ่งรวบรวมได้จากทะเลด้านหน้าของสถาบันฯ มาทำการทดลองเพื่อใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ โดยในการหาแนวทางในการเพาะพันธุ์ปลากระมงตาแดงนี้ นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้มอบหมายงานให้กลุ่มวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมพันธุ์และการดูแลเพื่อขุนให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ขั้นตอนในการรวบรวมพันธุ์ปลากระมงตาแดง จะเริ่มต้นตั้งแต่การ จับลูกปลาขึ้นมาจากทะเล โดยการใช้เบ็ดตกขึ้นมา หรือให้แหจับมา ซึ่งลูกปลาที่ส่วนใหญ่จะมีขนาด 4-6 นิ้ว (น้ำหนัก 50-80 กรัม) เมื่อรวบรวมได้ก็จะทำการลำเลียงลูกปลามายังบ่อที่เตรียมไว้  ลูกปลากระมงตาแดงนี้เมื่อลงบ่อที่ใช้ในการเลี้ยง ก็จะมีการปรับตัวที่เร็วมาก เพราะเท่าที่สังเกตจากปลาที่เลี้ยงไว้จะพบว่า พอปลาลงสู่บ่อก็จะเริ่มว่ายน้ำตามปกติของมัน ซึ่งไม่มีแม้แต่การตกใจกับสภาพแวดล้อมใหม่ หรือ ตกใจต่อคนเลย การให้อาหาร แรกๆก็จะให้ปลาเหยื่อสับ แต่พอเลี้ยงไปซักพักและค่อยๆฝึกให้กินอาหารเม็ด ก็จะพบว่าปลาก็จะกินอาหารเม็ด ปลาในตระกูลนี้มีหน่วยงานของกรมประมง ที่พยายามหาวิธีในการเพาะขยายพันธุ์ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ที่พยายามในการเพาะขยายพันธุ์ปลากระมงพร้าว ส่วนปลากระมงตาแดงของทางสถาบันฯเมื่อเลี้ยงไปได้ 1 ปี จะพบว่าจะมีน้ำหนักเฉลี่ย 1-2 กิโลกรัม ซึ่งตอนนี้ปลากระมงตาแดงได้รวบรวมอยู่ในบ่อของอาคารเพาะพันธุ์ปลาทะเล 2 ซึ่งหากมีท่านใดสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูปลาชนิดนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันทำการ ปลากระมงตาแดงนี้จะไม่ค่อยพบว่าเป็นโรคอะไร เพราะจะไม่พบว่ามีการตายจากโรคอะไร แต่ปัญหาเกี่ยวกับปลากระมงตาแดงนี้จะอยู่ที่การรวบรวมพันธุ์ลูกปลา เนื่องจากจะรวบรวมได้จำนวนน้อย และนานๆครั้งถึงจะมีการรวบรวมได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ปลากระมงตาแดงของทางสถาบันฯมีจำนวนเพียงไม่กี่ตัว แต่ทางสถาบันฯก็หวังว่าปลาจำนวนเพียงไม่กี่ตัวนี้ จะสามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ในอนาคต แต่ก็ต้องทำการศึกษาอีกว่ารูปร่าง รูปทรง หรือความแตกต่างระหว่างเพศของปลากระมงตาแดงนี้เป็นอย่างไร เนื่องจากทางสถาบันก็ยังไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามีปลากระมงเพศผู้หรือเพศเมียอยู่อย่างละกี่ตัว และปลาจะต้องมีอายุเท่าไรถึงจะมีความสมบูรณ์เพศ แต่ทางสถาบันฯก็กำลังศึกษาและหาแนวทางเพื่อที่จะทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากระมงตาแดงนี้ให้ได้

    จากการที่ได้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพาะขยายพันธุ์ปลากระมงตาแดงนี้ ทางสถาบันฯได้ดำเนินงานกันอย่างเต็มที่เพราะเป็นงานท้าทายความสามารถเป็นอันมาก แต่ทางสถาบันฯก็ไม่ท้อถอย เพื่อที่จะทำการเพาะขยายพันธุ์ปลากระมงตาแดงให้สำเร็จ เพราะจะได้ใช้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ทดแทนการถูกจับจากธรรมชาติ เพื่อให้ประชากรของปลากระมงตาแดงนี้ยังคงอยู่ต่อไปในธรรมชาติ

    สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ติดตามการนำเสนอบทความของข้าพเจ้า แล้วไว้พบกันอีกในครั้งหน้านะครับ ขอบคุณครับ

ผู้เรียบเรียง  นายเฉลิมพล แก้วหมุน

แหล่งอ้างอิง

http://www.siamensis.org/taxonomy/term/2308/0

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87

http://www.marinelifephotography.com/fishes/jacks/caranx-sexfasciatus.htm

http://www.fishbase.org/summary/1917

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bigeye_trevally_BoraBora.jpg