ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ
     The production and economic aspect of sea bass culture were conducted at Ban Na Tap and Ban Hua Kao in Songkhla province. Cage culture was distributed along the coast in culture part of Songkhla lake. One hundred square metres (10x10 m.) of cage which its cost 3,500 Baht is standard size was 300-500 individuals per cage. The average production per cage was 492 kg. per year and 30,000 Baht were income of each cultist.

ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาววัยอ่อน ฯ 

ชื่อเรื่อง : ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาววัยอ่อนในอัตราความหนาแน่นต่าง ๆ กัน

ชื่อภาษาอังกฤษ: Stocking density on rearing seabass larvae (Lates calcarifer Bloch).

ชื่อผู้วิจัย : สุจินต์ มณีวงศ์

ผู้ร่วมวิจัย : ฐานันดร์ ทัตตานนท์

ปีที่พิมพ์ : รายงานการปฏิบัติงานผลงานทางวิชาการประจำปี 2521